В адміністративному процесі не вирішуються суперечки про реєстрацію майна

Велика Палата відступила від позиції щодо адміністративної юрисдикції спорів за позовами до державного реєстратора про скасування реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяження. 

Велика Палата Верховного Суду погодила правову позицію щодо юрисдикції спорів щодо подвійної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Постанова справи № 823/2042/16 від 4 вересня 2018 року вже доступно в Verdictum.

Велика Палата відступила від попередніх висновків про те, що розгляд позовних вимог особи (яке не було заявником на реєстраційні дії) до державного реєстратора про скасування його рішень або записів в реєстрі про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень, належить до юрисдикції адміністративних судів , оскільки державним реєстратором здійснені істотні порушення процедури реєстрації (тобто про публічно-правовий характер спірних відносин).

Велика Палата пояснила, що скасування державної реєстрації права, що належить одній особі, за заявою іншої особи в порядку адміністративного судочинства не дозволяє остаточно вирішити спір між цими особами. Тому не виконується основне завдання судочинства. У таких суперечках питання правомірності укладення цивільно-правових договорів, на підставі яких здійснено реєстраційні дії, обов’язково постає перед судом, який буде вирішувати спір, незалежно від того, заявив позивач вимогу про оскарження таких договорів.

Суперечка про скасування рішення, записи про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно або обтяження такого права за іншою особою в Державному реєстрі прав на нерухоме майно є цивільно-правовим. Тому рішення таких суперечок здійснюється за правилами цивільного або господарського судочинства в залежності від суб’єктного складу сторін.

Належним відповідачем у справах за позовом про скасування рішення, записи про державну реєстрацію права або обтяження повинна бути особа, право чи обтяження якого зареєстровано.