Суд дозволяє виїзд дитини за кордон всупереч волі батька, якщо мати може повністю забезпечити дитину

У справах про надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за кордон без згоди батька суди повинні враховувати найкращі інтереси дитини.

Велика Палата Верховного Суду прийшла до висновку, що положення про рівність прав і обов’язків батьків у вихованні дитини не може тлумачитися на шкоду інтересам дитини.

Таким чином, тимчасовий виїзд дитини за кордон (з визначенням конкретного поріоду) в супроводі батька, з яким визначено його місце проживання і який забезпечує дитині рівень життя, необхідний для всебічного розвитку, не може беззаперечно свідчити про позбавлення другого батька законної можливості брати участь у її вихованні і спілкуванні.

У справах про надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за кордон без згоди батька узагальнений і формальний підхід неприпустимий, оскільки саме наявність у одного з батьків права відмовити в наданні згоди на тимчасовий виїзд дитини за кордон з іншим батьком є істотним інструментом впливу, особливо у відносинах між колишнім подружжям, який може використовуватися не в інтересах дитини.

Кожна справа вимагає детального вивчення ситуації, врахування різних факторів, які можуть вплинути на інтереси дитини, в тому числі його думку (якщо він здатний сформулювати свої власні погляди).

Постановою від 4 липня 2018 року по справі № 712/10623/17 (14-244цс18) залишені в силі рішення нижчих судів, які дозволили матері вивезти доньку на тимчасове проживання до Польщі, де вона працевлаштована і забезпечена.

У цій справі ВС відступив від правової позиції ВСУ у справі № 6-15цс17, згідно з якою пріоритетними в цій категорії справ є дотримання принципу рівності прав батьків щодо дитини.

У той же час Велика палата згадала рішення у справі «М. С. проти України », в якому ЕСПЧ, установив порушення статті 8 Конвенції, консолідував підходи і принципи попередніх рішень, які зводяться до визначенню насамперед найкращих інтересів дитини, а не батьків, що вимагає детального вивчення ситуації, врахування різних факторів, які можуть вплинути на інтереси дитини, дотримання справедливої процедури в вирішенні спірного питання для всіх сторін.

Автор: Марина Ясинська